Anonim

Sa loob ng maraming taon, ang mga aso ay ipinakita upang "ipakita" ang kanilang mga kahanga-hangang ugali. Samakatuwid naging lalong mahalaga na magkaroon ng pantay na patakaran sa palabas at upang idokumento ang mga panalo at mga pedigong ng mga nangungunang mga aso para sa "maraming" iba't ibang lahi.

Nakita ng taong 1884 ang pag-unlad ng unang lahat ng lahi, purebred dog registry sa Amerika, "The American Kennel Club", o AKC. Ang AKC ay nakikipagtulungan sa mga National Breed Clubs, at iba pang mga organisadong grupo ng aso na magsisilbing Parent Club para sa isang lahi.

Ang mga club ng lahi ay nalalapat sa AKC (o iba pang pagpapatala) para sa pagtanggap ng lahi. Dapat matugunan ng mga club ang mga pamantayan sa pagtanggap ng lahi ng AKC bago pumasok sa iba't ibang grupo, pagkatapos nito ay maaaring lumipat sa isang permanenteng grupo ng aso.

Narito ang isang alpabetikong listahan ng lahat ng mga breed ng AKC.

Mga breed ng AKC

Affenpinscher

Afghan Hound

Airedale Terrier

Akita

Alaskan Malamute

American English Coonhound

Amerikano Eskimo

American Foxhound

American Hairless Terrier

American Staffordshire Terrier

American Water Spaniel
Anatolian Sheepdog
Aso sa Australia
Australian Pastor
Australian Terrier
Azawakh
Basenji
Basset Hound
Beagle
Bearded Collie
Beauceron
Bedlington Terrier
Belgian Laekenois
Belgian Malinois
Belgian Sheepdog
Belgian Tervuren
Bergamasco
Berger Picard
Bernese Mountain Dog
Bichon Frize
Itim At Tan Coonhound
Black Russian Terrier
Bluetick Coonhound
Dugo
Boerboel
Border Collie
Terrier ng Border
Borzoi
Boston Terrier
Bouvier Des Flandres
Boykin Spaniel
Boxer
Briard
Brittany
Brussels Griffon
Bull Dog
Bull Terrier
Bullmastiff
Cairn Terrier
Canaan Aso
Cane corso
Cardigan Welsh Corgi
Cavalier King Charles Spaniel
Cesky Terrier
Chesapeake Bay Retriever
Chihuahua
Intsik Crested
Intsik Shar Pei
Chinook
Chow Chow
Cirneco dell'Etna
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel-American
Cocker Spaniel-English
Collie (magaspang) & (makinis)
Coton de Tulear
Kulot na may Kulot na Kulot

Dachshund

Dalmatian

Dandie Dinmont Terrier

Doberman Pinscher

Dogo Argentino

English Foxhound

Setter ng Ingles

English Springer Spaniel

English Laruang Spaniel

Entlebucher Mountain Dog

Patlang Spaniel
Finnish Lapphund
Finnish Spitz
Flat Coated Retriever
Fox Terrier - Makinis
Fox Terrier - Wirehair
French Bulldog
German Pinscher
Aleman na Pastol ng Aleman
Aleman na Shorthaired Pointer
Aleman na Wirehaired Pointer
Giant Schnauzer
Glen Imaal Terrier
Golden Retriever
Gordon Setter
Grand Basset
Mahusay na Dane
Mahusay na Pyrenees
Mahusay Swiss Mountain Dog
Greyhound
Griffon Vendéen
Harrier
Havanese
Ibizan Hound
Setter na Irish
Irish Terrier
Irish Water Spaniel
Irish Wolfhound
Icelandic na Sheepdog
Italian Greyhound
Japanese Chin
Keeshond
Kerry Blue Terrier
Komondor
Kuvasz
Labrador Retriever
Lagotto Romagnolo
Lakeland Terrier
Leonberger
Lhasa Apso
Lowchen (Little Lion Dog)
Maltese
Manchester Terrier (Pamantayang & Laruan)
Mastiff
Miniature Amerikanong Pastol
Miniature Bull Terrier
Miniature Pinscher
Miniature Schnauzer
Neapolitan Mastiff
Newfoundland
Norfolk Terrier
Mga Norrbottenspets
Norwegian Elkhound
Norwegian Lundehund
Norwich Terrier
Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Old English Sheepdog (Bobtail)

Otterhound

Papillon

Parson Russell Terrier

Pekingese

Pembroke Welsh Corgi

Peruvian Inca Orchid

Petit Basset Griffon Vendeen

Si Hound Hound

Plott Hound

Pointer
Polish Lowland Sheepdog
Pomeranian
Poodle (Miniature)
Poodle (Pamantayan)
Poodle (Laruan)
Portuguese Podengo
Portuguese Podengo Pequeno
Aso sa Portuges
Pug
Puli
Pumi
Rat Terrier
Redbone Coonhound
Rhodesian Ridgeback
Rottweiler
Russell Terrier
Saint Bernard
Saluki
Sloughi
Samoyed
Schipperke
Scottish Deerhound
Scottish Terrier
Sealyham Terrier
Shetland Sheepdog (Sheltie)
Shiba Inu
Shih Tzu
Siberian Husky
Silky Terrier
Skye Terrier
Soft-Pinahiran na Wheaten Terrier
Dog Water ng Espanya
Spinone Italiano
Staffordshire Bull Terrier
Pamantayang Schnauzer
Sussex Spaniel
Tibetan Mastiff
Tibetan Spaniel
Tibet Terrier
Laruang Fox Terrier
Treeing Walker Coonhound
Vizsla
Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Welsh Terrier
West Highland White Terrier
Whippet
Si Wirehaired Pointing Griffon
Si Wirehaired Vizsla
Xoloitzcuintli
Yorkshire Terrier